Äinään seudun kyläyhdistys ry.Yhdistys osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja suunnitelmien toteutukseen ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon eri organisaatioissa. Yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä järjestää keskustelu-, valistus-, ja tiedotustilaisuuksia sekä kursseja, juhlia, retkiä, talkoita ja muuta samantapaista toimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen jäseniksi voivat tulla yhdistyksen toimialueella asuvat vakituiset-, ja kesäasukkaat sekä alueella toimivat oikeuskelpoiset yhteisöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen toiminnan tarkoituksen. Jäsenmaksua ei peritä.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallituksena kylätoimikunta, johon kuuluvat vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja neljä kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittua muuta jäsentä.


Kylätoimikunnan jäsenet 2021

  • Juha Vaso, pj. juhavaso45@gamil.com
  • Tuula Aaltonen, varapj. tuula.oma@gmail.com
  • Pirkko Lohtari, rahastonhoitaja lohtaripirkko@gmail.com
  • Liisa-Marjatta Pietinen, sihteeri, Äinämöisen toimittaja
  • Aila Niemimäki